Amerikas förenta stater

Amerikas förenta stater

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 23 januari 2020

Vad händer i Amerikas förenta stater? Vem blir president 2020? Varför ser vi så mycket amerikansk film? Vi fördjupar oss i geografi och historia, undersöker det politiska läget och följer med i aktuella frågor. Med hjälp av film, konst och litteratur studerar vi bilden av USA. ”Vill du lära dig allt om USA? För det är det man gör på den här kursen!”*

Kursen går över två terminer på deltid.                                                                                                                                                        *Citat kursdeltagare vt-19

Kursens mål är att:

• Ge kunskap om USA:s historia och geografi
• Studera det amerikanska statsskicket
• Öka förståelsen för aktuella politiska skeenden

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

• Lektioner
• Föreläsningar och studiebesök
• Grupparbeten
• Reflektioner, diskussioner och samtal
• Filmkunskap

Datum:

Kursstart: 23 januari  2020     Kursslut: 15 maj 2020
Kurstid: 09.00 – 14.00              Kursen går torsdag – fredag
Lov: Vecka 9 och vecka 15
Plats: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

Kursen är två terminer (men du kan välja att bara läsa en termin)

LÄRARE: Claes Olsson, Litens Anna Christofferson.

KOSTNAD: Kostnad för studiebesök och litteratur 500 kr/termin

Sista anmälningsdag: 15 januari 2020.

Anmälan och mer information:

Anmälan skall vara skriftlig. Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-21223, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00, eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan