Amerikas förenta stater

Amerikas förenta stater

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 22 augusti 2019

Vad händer i Amerikas förenta stater? Dyk ner med oss i det stora landet i väster! Vi fördjupar oss i geografi och historia, undersöker det politiska läget och följer med i aktuella frågor. Genom film, konst och litteratur studerar vi bilden av USA. Kursen går två terminer på deltid.

Kursens mål är att:

• Ge kunskap om USA:s geografi och historia.
• Ge fördjupning i kulturyttringar såsom film, litteratur och konst.
• Studera det amerikanska statsskicket.
• Öka förståelsen för aktuella politiska skeenden.

Exempel på innehåll och hur vi arbetar:

• Genomgångar och lektionssamtal.
• Grupparbeten, reflektioner och diskussioner.
• Filmkunskap och filmhistoria.
• Studiebesök och externa föreläsningar.

TID OCH PLATS:

Höstterminen
Kursstart: 22 augusti 2019       Kursslut: 20 december 2019
Kurstid: 09.00 – 14.00              Kursen går torsdag – fredag
Lov: Vecka 44                           Kursen är två terminer
Vi träffas i ABFs lokaler på Kummunalvägen 26, Huddinge.

LÄRARE: Claes Olsson, Litens Anna Christofferson.

KOSTNAD: 250 kr. Kostnad för studiebesök tillkommer.

 

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION:

OBS! Förlängd anmälningstid:  Sista anmälningsdag: 15 augusti 2019.

För mer information kontakta oss på:
Telefon:
0291-212 23 eller 070-251 38 99
E-post: kurser@pros.fhsk.se