Amerikas förenta stater

Amerikas förenta stater

Allmän kurs: Kultur och samhälle
Start 27 augusti 2020

Vad händer i Amerikas förenta stater? Vem blir president 2021? Varför ser vi så mycket amerikansk film? Vi fördjupar oss i geografi och historia, undersöker det politiska läget och följer med i aktuella frågor. Vi lär oss mer om hur landet kom till och vad som kännetecknar de olika staterna. Med hjälp av film, konst, litteratur och musik studerar vi bilden av USA och sanningarna bakom. Kursen går över två terminer (men du kan välja att bara läsa en termin) två dagar i veckan.

Kursens mål är att:

• Studera, reflektera och lära mer om landet USA, dess kulturer och historia
• Belysa aktuella samhällsfrågor och hur de påverkar oss och världen
• Ge en allmän orientering om amerikansk populärkultur

Exempel på innehåll och arbetssätt:

• Föreläsningar och genomgångar
• Grupparbeten, samtal och diskussioner
• Film och studiebesök

Datum:

Kursstart: 27 augusti  2020     Kursslut: 11 december 2020
Kurstid: 10.00 – 14.00              Kursen går torsdagar, fredagar samt några onsdagar

Plats: Vi träffas i ABFs lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

Kursen är två terminer (men du kan välja att bara läsa en termin)

KOSTNAD: Kostnad för studiebesök och litteratur 500 kr/termin

Sista anmälningsdag: 30 juni 2020.

Anmälan och mer information:

Anmälan skall vara skriftlig. Du kan anmäla dig på vår hemsida: www.profolkhogskola.se eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-21223, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00, eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Folkbildningsrådets rekommendationer när det gäller Corona och Covid19. Kursens upplägg kan därmed komma att förändras.