Världen

Världen

Allmän kurs 

(Länk till Information om Folkhögskolans Allmänna Kurser)

Start vecka 35 2024

Det här är kursen där vi blickar ut i världen. För att fördjupa intresset och förståelsen för världen utforskar vi dess delar historiskt, geografiskt, politiskt och kulturellt. Kursen går över två terminer på halvtid. Kursen är en del av PRO folkhögskolas allmänna kurs. Deltagare, som går sitt första år på allmän kurs, erbjuds efter läsåret möjlighet till ytterligare ett läsår på  skolans allmänna kurs.

Kursens mål är att:

  • Ge deltagarna allmänna kunskaper motsvarande gymnasienivå.
  • Studera, reflektera och lära mer om människans utveckling och samhällsbyggen.
  • Belysa aktuella frågor och framtiden för den globaliserade världen.
  • Ge en allmän orientering om världens kulturhistoria.

 

Gymnasiegemensamma ämnen:

Historia Ge en översikt över homosapiens utveckling och samhällens framväxt, dess geografiska förutsättningar, de olika befolkningarna, språken och kulturerna.

Svenska Källtexter från världslitteraturen, språkhistoria och mediabevakning.

Samhällskunskap Civilisationernas framväxt och samhällens historia, nutid och framtid.

Religion Religionernas ursprung, framväxt, spridning och dess symbolvärldar.

Naturkunskap Världens geografiska och miljömässiga förutsättningar. Vetenskapshistoria; upptäckter som förändrat världen.

Engelska  under vissa moment på kursen kommer det ges tillfälle att träna engelska.

Naturkunskap – Det naturvetenskapliga förhållningssättet, Hållbar utveckling, miljö-och klimatfrågor

Arbetssätt:

• Lektioner, föreläsningar, grupparbeten och studiebesök.
• Lektionssamtal, reflektioner, diskussioner och skrivövningar.
• Sökning och efterforskning med hjälp av digitala och analoga verktyg.

Kursmoment:

Kursen är delvis kronologiskt upplagd med inslag av temastudier, exempel på moment är:

Homosapiens utveckling, folkvandringar, språkhistoria, skriftens utveckling, olika länders framväxt och förutsättningar, världsreligionerna, kulturhistoriska epoker, litteraturhistoria, konsthistoria, musik och mode, politik, samhällsutveckling och framtidsspaningar, den koloniala historien och dess efterverkningar etc.

Kurstider och omfattning:

Läsårstider:

Höstterminen 2024 v.35-51

Vårterminen 2025 v.3-v.22

Skolgemensam kursstart den 26 augusti

Kursen går torsdagar och fredagar 09.00-15.00. Därutöver erbjuds skolgemensamma aktiviteter och tillval.

Kursen går under två terminer, med omfattning 50%

Plats: Vi träffas i ABF:s lokaler på Kommunalvägen 26, Huddinge.

Kostnad: All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.  Skolan har dock rätt att ta omkostnadsavgift för material, litteratur och studiebesök. Omkostnadsavgiften för denna kurs är 500 kronor per termin.

Förkunskaper: Du ska ha kunskaper motsvarande grundskola

 

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION:

Sista ansökningsdag: 30 april 2024

Antagningsbesked skickas till deltagarna vecka 23, därefter fortlöpande reservantagning.

Ansökan skall vara skriftlig. Du kan ansöka via formuläret nedan, eller kontakta skolan för blankett. Välkommen att kontakta oss på telefon: 0291-21223, helgfri vardag 10.00-12.00, 13.00-15.00, eller skicka e-post till kurser@pros.fhsk.se

Intyg:

Kursen ger rätt till behörighetsintyg och studieomdöme om eleven så önskar. Information om detta ges i samband med kursstart. Samtliga deltagare får kursintyg efter genomförd kurs.

Närvaro:

För intyg krävs tillräcklig närvaro så att läraren anser att kursdeltagaren fullföljt kursen. För CSN gäller särskilda regler

Studiemedel:

CSN: Kursen ger rätt till studiemedel enligt befintligt regelverk.

Kursansvarig lärare: Annika Damirjian: annika.damirjian@pros.fhsk.se  

 

Om Folkhögskolans Allmänna Kurs 

Allmän kurs ger dig möjlighet att läsa in grundskolan och gymnasiet. Du kan läsa Allmän Kurs även om du redan fullgjort studier på grund och gymnasienivå.  

Slutförda studier på gymnasienivå ger dig grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Om du önskar få behörighet för fortsatta studier varierar studietiden utifrån din utbildningsbakgrund. Då gör du tillsammans med din lärare upp en studieplan för behörighet.  

På Allmän kurs får du inte betyg utan ett studieomdöme, som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp. Du bestämmer själv om du vill ta ut ditt studieomdöme.  

De allmänna ämnen som ingår i studier på gymnasienivå är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion. 

På PRO Folkhögskola läser vi de allmänna ämnena tematiskt. Det betyder att vi inte har ämneslektioner utan ämnena ingår i kursens tema.

 

Kursanmälan Stockholm

  • Övriga upplysningar

  • Ange om du har speciella behov, t ex vegetarisk kost eller svårt att gå i trappor.
  • Skicka anmälan